Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.

Klik hier om in te loggen.
Snel naar
The world around me


Een 10

DE ULBE SCOORT EEN 10 !!!! 

In de Volkskrant is een lijst met scholen gepresenteerd die van onderwijssocioloog Jaap Dronkers een 10 krijgen.

En de Ulbe zit daarbij met de Basis Beroepsgerichte Leerweg.

Overigens doen de andere niveaus van de Ulbe het ook uitstekend: 

Kader Beroepsgerichte Leerweg scoort een 9.

Theoretische / Gemengde Leerweg een 8,5.

Lees hier verder


Doe-avond

Dinsdagavond 21 januari was er een voorlichtingsavond voor ouders en tegelijk een doe-avond voor leerlingen van groep 8. Er waren ruim 300 bezoekers!  Als in een carrousel gingen ouders langs verschillende lokalen waar ze voorlichting kregen over de verschillende mogelijkheden (richtingen) op de Ulbe, de zorg op de Ulbe, de onderbouw (en hoe verder) en algemene informatie over de Ulbe .

Intussen konden de kinderen van groep 8 verschillende proeflesjes volgen, namelijk Engels, Wiskunde, Techniek en Natuur.

Het was een zeer geslaagde avond. We hopen dat de leerlingen (en hun ouders natuurlijk) op woensdag 5 februari ook op onze Open Huis-dag komen om nog beter kennis te maken met de Ulbe.


Magister

Magister 6, het komt eraan!

Er komt een nieuwere versie van Magister: Magister 6.
Schoolmaster ontwikkelt een nieuwe versie van magister welke platformonafhankelijk wordt: het is dan benaderbaar vanuit de browser op pc, laptop, smartphone en tablet. 

Wanneer Schoolmaster de versie heeft uit geprobeerd dan komt deze versie beschikbaar voor iedereen op de Ulbe; personeel ouders en leerlingen.Contact
St. Huygenstraat 4
9076 AP St.-Annaparochie

info@csgulbevanhouten.nl
routebeschrijving


Onderweg naar ....SR 2013


Op naar Pasen

De leerlingen van 1AH1 maakten tijdens de lessen beeldende vorming een prachtige Kruiswegstatie. Dat is een moeilijk woord Statie. Eigenlijk ook niet, iedereen vindt het terug in het woord station. Een plek waar je even moet wachten op aansluiting.  Vanaf maandag staan deze staties in de “etalages”binnen de Ulbe van Houten. Lees hier verder

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


Parfum

2B1 maakt parfum


Jantine en Merel, winnaars LC-prijs

Wij feliciteren onze toppers Jantine Stoffers en Merel van Calsbeek!

Begin maart presenteerde de Leeuwarder Courant in een speciale bijlage de beste 58 profiel- en sectorwerkstukken, ingezonden door alle Friese scholen. Al deze werkstukken waren te lezen op lc.nl/werkstukken. Zowel een jury als de lezers van de krant konden hun stem uitbrengen voor het beste werkstuk.

Jantine Stoffers en Merel van Calsbeek uit 4T1 zaten bij de laatste vijf finalisten! Op dinsdagavond 8 april werd het pas echt spannend. Toen hebben ze hun presentatie namelijk nog één keer gehouden voor een jury in het gebouw van de Leeuwarder Courant. En dat deden ze heel goed!!  


Brand (blussen) bij Technologie
   

Brand Blussen bij Technologie

 

Leerlingen van de vierde klas die examen die dit schooljaar doen in het vak Technologie hebben donderdag 27 maart deelgenomen aan de oefening Brand Blussen. Deze wordt in het kader van BHV-training elk jaar gegeven op de Ulbe. Eerder hadden ze  al de cursus Reanimatie met succes  gevolgd. Met de cursus Brand Blussen erbij voldoen ze aan de eisen  waar een BHV ’er ook aan moet voldoen. De leerlingen  van Technologie verlaten de CSG Ulbe van Houten met een officieel certificaat en BHV pas. Spannend, leuk en nuttig!

 


Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door Passend onderwijs hebben meer kinderen een kans om het regulier voortgezet onderwijs te volgen.  Lees verder


Muurkaatsen

.

Ulbe’s Wall Ball 2014

 

Op de CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie is voor het eerst in de geschiedenis een muurkaatstoernooi georganiseerd. Lees hier verder.


Klas 3AH in de politiek

Klas 3AH heeft op 6 maart van mevrouw Haarsma en mevrouw Tol (wethouders van de gemeente Het Bildt) de opdracht gekregen om een politieke partij op te richten en een partijprogramma te schrijven gericht op de zaken die de jongeren interesseren. Lees hier verder 

 


KIP de grote winnaar!

 

Alle leerlingen van de derde klassen hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met (gemeente)politiek.

Er werden partijen opgericht  om deel te nemen aan verkiezingen voor een virtueel schoolparlement.

 

Er moest een lijsttrekker gekozen worden , een verkiezingsprogramma opgesteld en een campagne worden bedacht.

In de klassen werd ook geleerd hoe een debat te voeren. Veel programmapunten kwamen overeen; veel partijen willen een beter meubilair en schonere wc’s, maar ook meer inspraak in het schoolbeleid werd tot speerpunt van de campagnes gemaakt.

 

Op vrijdag 14 maart was het dan zover; in de kantine was een speakerscorner waar de lijsttrekker nog hun zegje konden doen en daarna kon er gekozen worden.  Maar liefst 205 leerlingen hebben hun stem uitgebracht waarbij de volgende verkiezingsuitslag naar voren kwam:VERKIEZINGSUITSLAG

Opkomst 46,6 %

Partij                   aantal stemmen         procent

Vrije Ulbianen            15                       7,37

POD                           23                       11,22

PvhE                         19                       9,02

PpvJ                           21                       10,24

PvdT                          10                       4,88

KIP                            89                       43,41

PvdV                          5                        2,49

SPV                            8                        3,95

Pvv                            5                        2,49

PvdWC                       6                        2,97

Ongeldig                    4                        1,95

Totaal                        205                     100De overwinning van KIP is voor een belangrijk deel terug te voeren op de uitstekende campagne die zij hebben gevoerd.


Valentijn

.

 

 

Ook dit jaar hebben de leerlingen van de CSG Ulbe van Houten (afdeling Handel & Administratie) voor een Valentijns-verrassing gezorgd bij de bewoners van zorgcentrum ’t Bildt. In samenwerking met de wereldwinkel hebben de leerlingen tijdens de koffiepauze gezorgd voor fair-trade koeken en maakten zij een praatje met de bewoners. Vervolgens zijn ze met een klein presentje bij alle kamers van de bewoners langs geweest. Daar overhandigden zij het presentje persoonlijk en werd de bewoners een fijne Valentijn toegewenst. Natuurlijk  was er ook tijd voor een praatje.

De reacties waren zeer divers. De één wist niet wat Valentijn was, terwijl het voor de ander de eerste keer  was dat ze iets voor Valentijn kregen. Blije gezichten alom. Een mooi initiatief dat volgend jaar weer een vervolg zal krijgen.


D en C op excursie

 

In januari en februari zijn klas 3 en klas 4 van dienstverlening & commercie op verschillende excursies geweest. De leerlingen werken met thema's en elk thema proberen we met de klas een bedrijf te bezoeken dat past bij het thema.

 

Zo heeft klas 3 bij Rob's tuincentrum geleerd dat er een groot verschil is tussen de mannen en de vrouwen die de winkel binnen komen. dat er heel goed is nagedacht over hoe de winkel is ingericht en dat producten prijzen erg belangrijk is.

 

Klas 4 heeft bij de Caravana gezien hoe een beurs in elkaar zit en hoe je als standhouder kunt zorgen dat je opvalt.

 

Bij Koopmans meel zijn we de het hele productieproces van meel langsgelopen. Opvallend was dat je bij de machines amper personeel aan het werk zag. Ook werd uitgelegd dat in bijna alle producten meel verwerkt zit,
dus dat je bijna niet om meel heen kunt.

Erg leuk om dit allemaal eens in het echt te bekijken!


Huisje, boompje, ...

Maandag 10 februari bezochten alle derde klassen een theatervoorstelling van het theatergezelschap De Steeg.  Een uur lang wisten de acteurs de leerlingen te boeien met  hun spel. Naast hilarische momenten was het geen gemakkelijke kost, het thema was namelijk huiselijk geweld. Theater is anders dan tv en film. Deze voorstelling was in het kader van CKV. De leerlingen waren best onder de indruk en dat is een compliment voor de spelers van de Steeg.


Open huis druk bezocht
open huis

De Ulbe naar Den haag

De examenklassen geschiedenis en maatschappijleer hebben gister een prachtige dag gehad in Den Haag. Om 11 uur begon onze dag met een stadswandeling langs onder andere het binnenhof en het werkpaleis van de koning. De vlag was gehesen en de koning  dus aanwezig. Na deze indrukken van de stad kregen de leerlingen  vrije tijd om Den Haag zelf te leren kennen.

Half 2 werden we verwacht bij de beveiligingspoortjes van het tweede Kamergebouw. Daar werden we ontvangen door twee enthousiaste vrijwilligers van het CDA. De rondleiding die zij gaven voerde ons langs de oude tweede kamer, de handelingenkamer (door de leerlingen de bibliotheek van Harry Potter genoemd) en andere plekken waar je normaal niet mag komen.

 

 

 

Daarna mochten we plaatsnemen op de publieke tribune om een kijkje te nemen tijdens het vragenuurtje in de tweede kamer. Alle stoelen waren bezet en we hebben dan ook veel bekende politici gezien.

Tot slot was er een gesprek gepland met CDA-kamerlid Sander de Rouwe. De leerlingen hadden op school al vragen voorbereid die we aan hem konden stellen. Er kwamen allerlei vragen voorbij; over het alcolholverbod, de ov-jaarkaart en studiefinanciering en hoe het CDA denk weer in de regering te komen. Sander de Rouwe gaf overal eerlijk antwoord op.

Rond 17.00 verliet de bus Den Haag en na een heerlijk maal bij de Mc Donalds kwamen we veilig terug in St Annaparochie. Een leuke een leerzame dag!

 


Ulbe darts 2014

 

 

De Ulbe Darts 2014 kende een record aantal deelnemers van 24 leerlingen. Deze 24 leerlingen waren verdeeld in vier poules van 6 leerlingen.

De winnaars van de vier poules streden via kruisfinales om een plek in de finale.

In deze finale stonden Paul Miedema en Rutger van Dokkumburg.

Na een forse achterstand wist Rutger toch de dubbel eerder uit te gooien.


Een foto zegt meer dan .... cijfers


High tea

 

 

 

Op vrijdag 24 januari start de Engelse week van 3AH. Alle lessen van deze klas zullen een week lang in het Engels worden gegeven. 

Deze week zal geheel in stijl worden afgesloten met  een high tea op donderdag 30 januari.


Duurzaam wonen

 

 

In opdracht van de gemeente Het Bildt heeft klas 2AH de afgelopen tijd 2 adviesbureaus opgericht en onderzocht hoe het duurzame huis van de toekomst eruit zou moeten zien. De resultaten zijn in een rapport verwerkt. Ook hebben de leerlingen maquettes gemaakt.

 

Deze maquettes, compleet met o.a. zonnekoepel, windmolens, touchvloeren, een nieuw soort isolatie, kindertoestellen met dynamos, die energie leverden als er gespeeld werd, werden gepresenteerd op het gemeentehuis.

 

Dit alles gebeurde in aanwezigheid van diverse ouders en belangstellenden. Twee wethouders en twee medewerkers van de gemeente waren aanwezig bij de presentatie, zij reageerden op de plannen en namen vervolgens de rapporten in ontvangst.

Op de foto krijgen de directeuren van de adviesbureaus een oorkonde van de wethouders.


Jigger project

 Project Jiggerbestrijding bij schoolkinderen in Kenya

Afgelopen woensdag 22 januari 2014 kwam Theo Kiewiet van de stichting onze leerlingen persoonlijk bedanken voor het bedrag dat ze op de actiedag in juni 2013 hadden opgehaald. Lees .....

 

..


Technologie en logistiek

Technologie en Logistiek

Technologie brengt de praktijk dicht bij de leerlingen. Geleerde kennis en vaardigheden kunnen gemakkelijk op andere gebieden worden toegepast. 

Eind 2013 hebben de leerlingen van klas 4 Technologie een workshop gevolgd over de opleiding Logistiek en Transport van het Friesland College Heerenveen.

Lees hier verderDe Ulbe en techniek

In november is een aantal TL-leerlingen van de CSG Ulbe van Houten op bezoek geweest naar het techniek evenement TECHBASE  van Defensie. Op de voormalige NDSM - werf in Amsterdam konden de leerlingen kennismaken met alle facetten op het gebied van techniek. De leerlingen werden in de gelegenheid

gesteld om alle vragen over techniek aan het personeel. Verder mochten de leerlingen actief meedoen en konden ze ervaren hoe het is om aan een vrachtautomotor  te sleutelen of een elektronische dobbelsteen te maken.   Voor een oriëntatie op het vervolgonderwijs (MBO) was dit een uiterst nuttige excursie.

 


naar boven
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV